Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Manželstvo a rodina

Manželstvo
1. Manželstvo - základné učenie (3) - poslanie a poškvrnenia Gen 2,18-25 Príprava na manželstvo #580 02.10-2011
2. Manželská láska podľa Pána Ježiša Krista Ef 5,25 #400 01.06-2008
3. Ohľadom vernosti v manželstve Mat 5,31-32 Kázeň na vrchu #308 21.06-2009
4. Manželstvo - základné učenie (1) - postavenie Gen 2,18-25 Príprava na manželstvo #568 11.09-2011
5. Manželstvo - základné učenie (2) - podstata a poriadok Mal 2,13-15 Príprava na manželstvo #571 18.09-2011