Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Manželstvo a rodina

Manželstvo
1. Manželstvo - základné učenie (1) - postavenie Gen 2,18-25 Príprava na manželstvo #568 11.09-2011
2. Manželstvo - základné učenie (2) - podstata a poriadok Mal 2,13-15 Príprava na manželstvo #571 18.09-2011