Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Nebezpečenstvá a odpadnutia

Falošné evanjelium
1. Ako neupadnúť do osídiel falošného evanjelia Galatským List Galatským #322 22.07-2009
Hanbenie sa za Pána
1. Hriech hanbenia sa za Pána Ježiša Krista Mk 8,38 Kresťanský život #58 29.10-2006
Útoky od diabla
1. Diablove zákerné úmysly oproti veriacim 2Kor 2,4-11 #79 29.04-2007