Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Obrátenie

Falošnosť a pravosť
1. Preskúmajte sa vyznávači Pána Mat 7,21-23 Kázeň na vrchu #583 09.10-2011
Obrátenie
1. Boh, ktorý zachraňuje najväčších vinníkov 2Kro 33,13 evanjelium Starozmluvné udalosti #392 24.01-2010
Pokánie
1. Túžby človeka v pokání Žalm 51,1-9 evanjelium Z vyučujúcich kníh #230 18.01-2009
2. Poznanie hriechu v pokání Žalm 51,1-7 evanjelium Z vyučujúcich kníh #228 11.01-2009
Veľká zmena
1. Vojdite tesnou bránou Mat 7,13-14 Kázeň na vrchuevanjelium PodobenstváTesná brána a úzka cesta #570 18.09-2011