Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Osobné stíšenia

Modlitba
1. Modlitba Jak 5,13-18 H #265 29.03-2009
2. Nepokrytecká modlitba v pravom náboženstve Mat 6,5-15 Kázeň na vrchu #340 27.09-2009
3. Volanie do Božej školy modlitby Mat 6,9a Kázeň na vrchuModlitba Pánova #344 11.10-2009
4. Modlitba namierená na Boha Mat 6,9b-13 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #347 18.10-2009
5. Veľkosť Otca, ktorý je v nebesiach Mat 6,9c Kázeň na vrchuModlitba Pánova #369 13.12-2009
6. Prosby a posvätenie Božieho mena Mat 6,9d Kázeň na vrchuModlitba Pánova #380 20.12-2009
7. Posväť sa meno Tvoje Mat 6,9d Kázeň na vrchuModlitba Pánova #390 10.01-2010
8. Nech príde Tvoje kráľovstvo Mat 6,10a Kázeň na vrchuModlitba Pánova #387 17.01-2010
9. Nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa Mat 6,10b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #393 24.01-2010
10. Modlitba za plné denné zaopatrenie v Kristovi Mat 6,11 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #396 31.01-2010
11. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého Mat 6,13 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #429 18.04-2010
12. Uistenie na konci modlitby Mat 6,13b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #433 25.04-2010
13. Prijatie modlitby Luk 18,9-14 evanjelium PodobenstváFarizej a publikán H #254 01.03-2009
14. Ako prosiť a dostávať Mat 7,7-12 Kázeň na vrchu #569 11.09-2011
15. Privilégium vyznávania hriechov 1Jána 1,9 Kresťanský život #105 19.08-2007
16. Zápas o modlitebné stíšenia Luk 5,16 #325 29.07-2009