Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Osobné stíšenia

Modlitba
1. Ako prosiť a dostávať Mat 7,7-12 Kázeň na vrchu #569 11.09-2011