Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Osobné stíšenia

Modlitba
1. Privilégium vyznávania hriechov 1Jána 1,9 Kresťanský život #105 19.08-2007