Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spoločenstvo s Bohom

Božie Otcovstvo
1. Otče náš-1. Druhy Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #353 01.11-2009
2. Otče náš-2. Výsady Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #357 08.11-2009
3. Otče náš-3. Vznešený charakter Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #359 15.11-2009
4. Otče náš-4. Povinosti plynúce z Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #363 22.11-2009
5. Otče náš-5. Zápas o skúsenosť Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #364 29.11-2009
Oddanie a venovanie sa
1. Ľud žehnaný Hospodinom Num 6,22-27 Numeri požehnanie\\Áronovsképožehnanie\\opis #620 01.01-2012
2. Ľud oddávajúci sa Bohu Num 6,1-21 Numeri sľuby\\nazarejskéoddanie sa Bohu #617 18.12-2011
Spoločenstvo s Bohom
1. (1) Spoločenstvo s Bohom ako realita pre veriacich 1Jan 1,1-4 #549 12.08-2011
2. (2) Spoločenstvo s Otcom v láske 1Jan 4,7-19 #550 13.08-2011
3. (3) Spoločenstvo so Synom v osobnej milosti Jan 1,14-17 #553 13.08-2011
4. (4) Spoločenstvo so Synom v zaplatenej milosti Fil 3,1-16 #554 14.08-2011
5. (5) Spoločenstvo s Duchom Svätým Jan 16,1-15 #551 14.08-2011