Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spoločenstvo s Bohom

Spoločenstvo s Bohom
1. (1) Spoločenstvo s Bohom ako realita pre veriacich 1Jan 1,1-4 #549 12.08-2011
2. (2) Spoločenstvo s Otcom v láske 1Jan 4,7-19 #550 13.08-2011
3. (3) Spoločenstvo so Synom v osobnej milosti Jan 1,14-17 #553 13.08-2011
4. (4) Spoločenstvo so Synom v zaplatenej milosti Fil 3,1-16 #554 14.08-2011
5. (5) Spoločenstvo s Duchom Svätým Jan 16,1-15 #551 14.08-2011