Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spravovanie života

Spravovanie času
1. Krátkosť času života a potreba ho dobre spravovať 1Pet 4,2 Spravovanie času #557 27.07-2011
2. Týždenné rozvrhnutie času života 2Kor 5,11-15 Spravovanie času #561 31.08-2011
3. Osobné denné stíšenia Žalm 1,2-3 Spravovanie času #582 05.10-2011