Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spravovanie života

Spravovanie času
1. Vykupujte čas a pravdy o našom čase Ef 5,16 Vykupovanie času #179 18.07-2008
2. Kedy naše dni nie sú stratené Žalm 90 Vykupovanie času #180 25.07-2008
3. Vykupujte čas a naplánovanie si času Ef 5,16 Vykupovanie času #182 01.08-2008