Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spravovanie života

Zomieranie
1. Lepšie je ísť do domu smútku Kazateľ 7,1-2 evanjelium Z vyučujúcich kníh #32 04.06-2006