Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Vzťahy s kresťanmi

Láska
1. Milovanie bratstva 1Jána 4,20-5,5 H #68 21.01-2007
Napomínanie sa
1. Nesúďte, aby ste neboli súdení Mat 7,1-6 Kázeň na vrchu #562 04.09-2011
Odpúšťanie si
1. Úplné odpustenie Filemonovi 1,1-25 #175 06.07-2008
2. Odpúšťanie si navzájom v zbore Mat 18,15 Praktický život v cirkevnom zbore #593 26.10-2011
Vzájomné nabádania
1. Napomínanie, posmeľovanie, ujímanie sa a zhovievavosť 1Tes 5,14 #130 27.01-2008