Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Vzťahy s kresťanmi

Vzájomné nabádania
1. Napomínanie, posmeľovanie, ujímanie sa a zhovievavosť 1Tes 5,14 #130 27.01-2008