Kázané slovo » Rozličné príležitosti » Zborové konferencie

Kráľovstvo Božie
1. Priblíženie témy kráľovstva Božieho Ján 3,1-12 Kráľovstvo Božie #833 15.08-2013
2. Príchod kráľovstva Božieho Mat 13,24-43 Kráľovstvo Božie #834 16.08-2013
3. Podstata Božieho kráľovstva Mk 12,28-34 Kráľovstvo Božie #835 16.08-2013
4. Manifestácia Božieho kráľovstva vo sfére Božej moci Mat 12,22-29 Kráľovstvo Božie #838 16.08-2013
5. Manifestácia Božieho kráľovstva vo sfére Božej spravodlivosti Mat 5,17-30 Kráľovstvo Božie #836 17.08-2013
6. Manifestácia Božieho kráľovstva vo sfére Božích požehnaní Mat 13,44-46 Prorocký apel #837 17.08-2013
7. Kráľovstvo Božie a Cirkev Mat 16,13-20 Kráľovstvo Božie #831 18.08-2013
8. Vstupovanie do kráľovstva Božieho Mat 22,1-14 Kráľovstvo Božie #832 18.08-2013
Kresťan v plnej výzbroji
1. Náš duchovný boj a nepriateľ Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #699 16.08-2012
2. Stratégia nášho boja Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #700 17.08-2012
3. Opasok pravdy Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #701 17.08-2012
4. Pancier spravodlivosti Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #702 18.08-2012
5. Obuv hotovosti evanjelia pokoja Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #703 18.08-2012
6. Štít viery Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #704 19.08-2012
7. Prilba spasenia Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #705 19.08-2012
8. Meč ducha Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #706 19.08-2012
Obrátenia a služba deťom
1. (1) Obživenie a Znovuzrodenie Obrátenia a služba deťom #249 28.02-2009
2. (2) Obrátenie Obrátenia a služba deťom #250 28.02-2009
3. (3) Pokánie Obrátenia a služba deťom #251 28.02-2009
4. (4) Viera Obrátenia a služba deťom #252 28.02-2009
Spoločenstvo s Bohom
1. (1) Spoločenstvo s Bohom ako realita pre veriacich 1Jan 1,1-4 Spoločenstvo s Bohom #549 12.08-2011
2. (2) Spoločenstvo s Otcom v láske 1Jan 4,7-19 Spoločenstvo s Bohom #550 13.08-2011
3. (3) Spoločenstvo so Synom v osobnej milosti Jan 1,14-17 Spoločenstvo s Bohom #553 13.08-2011
4. (4) Spoločenstvo so Synom v zaplatenej milosti Fil 3,1-16 Spoločenstvo s Bohom #554 14.08-2011
5. (5) Spoločenstvo s Duchom Svätým Jan 16,1-15 Spoločenstvo s Bohom #551 14.08-2011
Stavy človeka od stvorenia po večnosť
1. Stav neviny - Boh učinil človeka cele spravodlivého Gen 1,26 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #983 13.08-2014
Umŕtvovanie hriechu
1. Úvod ku dielu a k téme umŕtvovania hriechu Rim 8 Umŕtvovanie hriechu #1153 11.08-2015
2. Priblíženie veršu R 8:13 o umŕtvovaní ‎hriechu Rim 8,13 Umŕtvovanie hriechu #1154 11.08-2015
3. Nevyhnutnosť umŕtvovania hriechu Rim 7,15-25 Umŕtvovanie hriechu #1155 12.08-2015
4. Spôsobovateľ umŕtvovania hriechu Fil 2,1-16 Umŕtvovanie hriechu #1156 12.08-2015
5. Úžitok z umŕtvovania hriechu Fil 2,1-16 Umŕtvovanie hriechu #1157 12.08-2015
6. Čo to je a čo nie je umŕtvovanie hriechu Gal 5,16 Umŕtvovanie hriechu #1158 13.08-2015
7. Predpoklady úspešného umŕtvovania ‎hriechu Iz 58 Umŕtvovanie hriechu #1159 13.08-2015
8. Usmernenia (1) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu Zj 3,14-21 Umŕtvovanie hriechu #1160 14.08-2015
9. Usmernenia (2) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu Zj 3,14-21 Umŕtvovanie hriechu #1161 14.08-2015
10. Usmernenia (3-7) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu Žalm 130 Umŕtvovanie hriechu #1162 14.08-2015
11. Usmernenia (8-9) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu Iz 40,12-31 Umŕtvovanie hriechu #1163 15.08-2015
12. Uskutočnenie umŕtvenia hriechu Mat 11,1-6 Umŕtvovanie hriechu #1164 15.08-2015