Kázané slovo » Tématicky » 2LBVV

1. Sväté Písmo (1) – Vysoký pohľad na Písmo 2Tim 3 vysoký pohľad na Písmo nízky pohľad na Písmo Kristov pohľad na Písmo 2LBVV 1:1a pravidlo Písma #1400 22.02-2017
2. Sväté Písmo (2) – Nevyhnutnosť a identita Písma 2Tim 3 nevyhnutnosť Písma identita Písma 2LBVV 1:1b 2LBVV 1:2 všeobecné a špeciálne zjavenie inšpirácia #1404 01.03-2017
3. Sväté Písmo (2b) – Božie všeobecné a špeciálne zjavenie cez Žalm 19 Žalm 19 nevyhnutnosť Písma Žalm 19 2LBVV 1:1b všeobecné a špeciálne zjavenie #1407 05.03-2017
4. Svaté Písmo (3) - Autorita Písma 2Tim 3 autorita Písma 2LBVV 1:4 2LBVV 1:5 koncept autority úrovne autority #1408 08.03-2017
5. Sväté Písmo (3c) – Autorita Písma – aplikácie konceptu autority Luk 7,1-10 autorita Písma 2LBVV 1:4 2LBVV 1:5 pojem autorita koncept autority rodičovská autorita autorita delegovaná učiteľom autorita štátu tradícia úrovne autority autorita a jej extrémy prirodzená a oficiálna autorita #1411 12.03-2017
6. Sväté Písmo (4) – Dostatočnosť a jasnosť Písma 2Tim 3,15-17 dostatočnosť Písma 2LBVV 1:6 2LBVV 1:7 jasnosť Písma #1412 15.03-2017
7. Sväté Písmo (4b) – Dostatočnosť a jasnosť Písma – opakovanie a praktické otázky 2Tim 3,15-17 dostatočnosť Písma 2LBVV 1:6 2LBVV 1:7 jasnosť Písma #1415 19.03-2017
8. Sväté Písmo (5) – dostupnosť, vykladanie a definitívnosť Písma Mat 5,18 dostupnosť Písma 2LBVV 1:8 2LBVV 1:9 2LBVV 1:10 vykladanie Písma definitívnosť Písma zachovanie Písma #1418 22.03-2017
9. Boh a Svätá Trojica (1) – Božie atribúty Deut 6,4 Boh Božie atribúty 2LBVV 2:1 jedinečnosť sebajestvovanie nekonečnosť neobsiahnuteľnosť duch nepremenný Svätý múdry zvrchovaný dobrý spravodlivý #1423 29.03-2017
10. Boh a Svätá Trojica (1b) – Božie atribúty – opakovanie Iz 40,12-31 Boh Božie atribúty 2LBVV 2:1 vzťah atribútov praktické použitie atribútov #1426 02.04-2017
11. Boh a Svätá Trojica (2) – Vzťah k stvoreniam Rim 11,36 Boh 2LBVV 2:2 vzťah atribútov k stvoreniu #1427 05.04-2017
12. Boh a Svätá Trojica (2b) – Vzťah k stvoreniam – oslava a Žalm 145 Žalm 145 Boh 2LBVV 2:2 oslava Žalm 145 #1430 09.04-2017
13. Boh a Svätá Trojica (3) – Svätá Trojica Ef 1,1-14 Boh 2LBVV 2:3 Boh Otec Boh Syn Boh Duch Svätý Trojica herézy a chyby #1434 12.04-2017
14. Božie odveké nariadenie (1) Ef 1,11 nariadenie 2LBVV 3:1-2 odveké nariadenie zvrchovaná vôľa Boží odveký zámer #1446 24.05-2017
15. Božie odveké nariadenie (1b) – dokončenie – praktické použitie Ef 1,11 nariadenie 2LBVV 3:1-2 odveké nariadenie zvrchovaná vôľa Boží odveký zámer posolstvo nariadenia odpoveď na nariadenie #1447 28.05-2017
16. Božie odveké nariadenie (2a) 2Tim 1,9 nariadenie 2LBVV 3:3-7 odveké nariadenie zvrchovaná vôľa Boží odveký zámer predurčenie preduloženie vyvolenie #1450 31.05-2017
17. Božie odveké nariadenie (2b) – námietky 2Tim 1,9 nariadenie 2LBVV 3:3-7 odveké nariadenie zvrchovaná vôľa Boží odveký zámer predurčenie preduloženie vyvolenie námietky fatalizmus #1451 04.06-2017
18. Stvorenie (1a) – prehľad Sk 4,24 2LBVV 4:1 stvorenie sláva v stvorení ex nihilo zámer stvorenia odpoveď na stvorenie #1454 07.06-2017
19. Stvorenie (1b) – prehlaď – názory a otázky Neh 9,6-7 2LBVV 4:1 stvorenie teizmus ateizmus materializmus deizmus dualizmus panteizmus #1455 11.06-2017
20. Stvorenie (2) – stvorenie človeka (1) Gen 1,27 stvorenie človeka pohlavia dvojzložková bytosť nesmrteľnosť človeka Boží obraz identita človeka #1460 21.06-2017
21. Stvorenie (2) – stvorenie človeka (2) Gen 1,27 stvorenie človeka Integrita – interný zákon Externý príkaz pozitívny zákon Výsledok poslušnosti #1463 28.06-2017
22. Božia prozreteľnosť (1) – jej zhrňujúce vysvetlenie Mat 10,29-30 2LBVV 5:1 prozreteľnosť konateľ prozreteľnosti múdry a svätý charakter prozreteľnosti #1494 06.09-2017
23. Božia prozreteľnosť (2) – spôsob jej uskutočňovania Gen 1,27 2LBVV 5:2 prozreteľnosť prostriedky prozreteľnosti náhoda použitie prostriedkov #1495 13.09-2017
24. Božia prozreteľnosť (3) – prozreteľnosť a uskutočňovanie hriechu (1) Rim 11,32 2LBVV 5:4 prozreteľnosť uskutočňovanie hriechu Boží odveký plán dopúšťanie hriechu hriešne činy u veriacich #1501 20.09-2017
25. Božia prozreteľnosť (3) – prozreteľnosť a uskutočňovanie hriechu (2) Rim 11,32 2LBVV 5:5-6 prozreteľnosť uskutočňovanie hriechu hriešne činy u veriacich cesta nevyvolených starostlivosť o cirkev #1502 24.09-2017
26. Praktický úžitok z učenia o Božej prozreteľnosti podľa Kalvína Mat 10,30-31 2LBVV 5:1 prozreteľnosť Ján Kalvín pastoračné aplikácie postoj k prozreteľnosti úžitok z prozreteľnosti #1505 01.10-2017
27. Pád, hriech a trest zaň (1) – pád do hriechu Gen 2,17 2LBVV 6:1 pád hriech trest za hriech bezúhonný človek dokonalý človek náklonnosť k dobrému obrana pred zlým možnosť padnúť opis pádu do hriechu #1509 04.10-2017
28. Pád, hriech a trest zaň (2) – výsledok pádu Rim 5,12 2LBVV 6:2 pád hriech trest za hriech výsledok pádu oddelenie od Boha smrť vina za neposlušnosť zmluva skutkov hriešna prirodzenosť #1514 11.10-2017
29. Pád, hriech a trest zaň (3) – zopakovanie a aplikácie Rim 3,9 2LBVV 6:2 pád hriech trest za hriech výsledok pádu oddelenie od Boha smrť vina za neposlušnosť zmluva skutkov hriešna prirodzenosť univerzálny hriech dedičný hriech terajšie prestúpenia #1522 15.10-2017
30. Božia zmluva (1) – potreba, podstata, charakter Mat 26,28 2LBVV 7:1-3 zmluva milosti večný život potreba zmluvy podstata zmluvy charakter zmluvy zmluva vykúpenia spasenie hriešnika #1515 18.10-2017
31. Božia zmluva (2) – apendix – návod na štúdium zmlúv v Písme Mat 26,28 2LBVV 7:1-3 zmluva milosti večný život potreba zmluvy podstata zmluvy charakter zmluvy zmluva vykúpenia spasenie hriešnika #1513 22.10-2017
32. Kristus ako Prostredník (1) 1Tim 2,5 2LBVV 8:1-10 Prostredník vhodnosť Prostredníka konanie Prostredníka držanie Krista ako Prostredníka ustanovenie Prostredníka #1518 25.10-2017
33. 2LBVV 1689 a reformácia 1517 Gal 2,16 2LBVV reformácia 1517 1689 sola scriptura solus Christus sola gratia sola fide soli Deo gloria #1523 01.11-2017
34. Kristus ako Prostredník (2) – vhodnosť Krista ako Prostredníka 1Tim 2,5 2LBVV 8:1-3 Prostredník vhodnosť Prostredníka vtelenie Božstvo Krista #1529 15.11-2017
35. Kristus ako Prostredník (3) – konanie Krista ako Prostredníka 1Tim 2,5 2LBVV 8:4-7 Prostredník konanie Prostredníka zmierenie poníženie Krista povýšenie Krista prospech z konania Prostredníka #1531 22.11-2017
36. Kristus ako Prostredník (4) – držanie Krista ako Prostredníka 1Tim 2,5 2LBVV 8:9-10 Prostredník držanie Prostredníka úrady Krista úrad Proroka úrad Kňaza úrad Kráľa počet úradov Krista poradie úradov Krista #1532 26.11-2017
37. Slobodná vôľa (1) Rim 7,19 2LBVV 9:1-5 slobodná vôľa realita slobodnej vôle charakter slobodnej vôle fungovanie vôle stav neviny stav hriechu stav milosti stav slávy #1533 29.11-2017