Kázané slovo » Tématicky » Boh uprednostňuje spoločné uctievanie pred osobným

Táborenie Božieho ľuduSpoločné uctievanie uprednostnené pred súkromným. Ako hľadí Boh na naše spoločné uctievanie? V čom je podľa Písma viac dokonca od súkromného? Ako sa k nemu stavať? Vyučovania podľa Žalmu 87:2 postupne ukazujú na dôležitosť tohto spoločného uctievania aj odpovedajú na ľudské námietky a nastavujú do správneho postoja.


1. Dôležitosť spoločného uctievania (1) - Žalm 87:2 a iné pozorovania (1) Žalm 87 spoločné uctievanie verejné uctievanie #1120 30.05-2015
2. Dôležitosť spoločného uctievania (2) - iné pozorovania (2) Žalm 87 spoločné uctievanie verejné uctievanie #1121 30.05-2015
3. Dôležitosť spoločného uctievania (3) - iné pozorovania (3) a odpovede na námietku (1) Heb 10,19-25 spoločné uctievanie verejné uctievanie #1122 30.05-2015
4. Dôležitosť spoločného uctievania (4) - odpovede na námietku (2) Heb 10,19-25 spoločné uctievanie verejné uctievanie #1123 30.05-2015
5. Dôležitosť spoločného uctievania (5) - ako ho viac milovať Luk 8,4-18 spoločné uctievanie verejné uctievanie #1124 31.05-2015


Vyučovania podľa puritána Davida Clarksona (1622-1686) zazneli v Reformovanom Baptistickom zbore Soli Deo Glória Žilina v máji 2015 a boli prednesené pastorom Davidom Chanskim z USA. Nahrávky sú tlmočené do slovenčiny.