Kázané slovo » Evanjelizačné » Epištolové výroky

1. Sme Jeho dielom Ef 2,10 evanjelium Epištolové výroky #1347 16.10-2016
2. Nehanbíme sa hlásať a veriť evanjeliu Rímskym 1,16-19 evanjelium Epištolové výroky #280 26.04-2009
3. Spravodlivosť, ktorú potrebujeme Rímskym 1,17 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #123 06.01-2008
4. Náš prvý a najhorší hriech Rímskym 1,19-25 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #138 17.02-2008
5. Aký naozaj sme Rímskym 3,9-20 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #151 30.03-2008
6. Spravodlivosť Božia je zjavená pre hriešnikov Rímskym 3,21-26 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #153 06.04-2008
7. Hospodin je spravodlivý, keď zachraňuje Rímskym 3,26 evanjelium Epištolové výroky #440 23.05-2010
8. Šokujúce zistenie o spáse Abraháma z viery samotnej Rim 4 evanjelium Epištolové výrokyAbrahámovo spasenie ospravedlnenie z viery samotnej pripočítaná spravodlivosť #1467 09.07-2017
9. Dávidovo blahoslavenstvo Rímskym 4,6-8 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #160 04.05-2008
10. Kristus zomrel za bezbožných Rim 5,6 evanjelium Epištolové výroky #1364 20.11-2016
11. Prečo nie je žiadne odsúdenie cez evanjelium Rim 8,1-4 evanjelium Epištolové výrokyOdsúdenie Kristus náš zástupca evanjeliová skúsenosť #1128 14.06-2015
12. Prebudenie sa zo spánku Rímskym 13,11 evanjelium Epištolové výroky #381 20.12-2009
13. Patriť Pánovi v živote i v smrti Rímskym 14,8 evanjelium Epištolové výroky #273 19.04-2009
14. Evanjelium – múdrosť Božia, skrytá a predurčená na slávu 1Kor 2,7 evanjelium Epištolové výrokyMúdrosť Božia #1125 31.05-2015
15. Telesný a duchovný človek 1Kor 2,14-16 evanjelium Epištolové výrokytelesný človek duchovný človeka znovuzrodenie #1333 11.09-2016
16. Zmysel a cieľ ľudského života 1Kor 10,31 evanjelium Epištolové výroky #106 26.08-2007
17. Evanjelium, v ktorom sme zachránení 1Kor 15,1-4 evanjelium Epištolové výroky #342 04.10-2009
18. Ako Kristovo vzkriesenie odpovedá na pochybnosti o našom vzkriesení 1Kor 15,20 evanjelium Epištolové výroky #270 12.04-2009
19. Zmierte sa s Bohom 2Kor 5,20 evanjelium Epištolové výroky #307 21.06-2009
20. Veľké zistenia Gal 2,20b evanjelium Epištolové výrokyvznešenosť Syna Božieho smrť Božieho Syna za tak nízkych #1034 16.11-2014
21. Nesmierna veľkosť Božej moci v spasení Ef 2,1-10 evanjelium Epištolové výroky #1325 14.08-2016
22. Spasenie z milosti a jeho príjemca Ef 2,8-9 evanjelium Epištolové výroky #241 15.02-2009
23. Prebuď sa, kto spíš Ef 5,14 evanjelium Epištolové výrokyNeobrátený stav ako duchovný spánok #840 25.08-2013
24. Nádherná realita Božieho Syna Fil 2,5-11 evanjelium Epištolové výrokyOsoba Krista Kristovo poníženie a povýšenie Dôvody veriť v Ježiša #1116 17.05-2015
25. Milosť Pána Ježiša Krista 1Tes 5,28 Listy Tesalonickýmevanjelium Epištolové výrokyzáverečný pozdrav milosť nášho Pána Ježiša Krista #1171 30.08-2015
26. Najviac obávaný príchod 2Tes 1,7 evanjelium Epištolové výrokyDruhý príchod #234 01.02-2009
27. Uchvacujúce tajomstvo evanjelia 1Tim 3,16 evanjelium Epištolové výrokyEvanjelium ako odhalené tajomstvo z čoho pozostáva #781 05.05-2013
28. Prečo je Ježiš ďaleko lepší než anjeli Heb 1-2 evanjelium Epištolové výrokyanjeli Kristovo božstvo Kristovo človečenstvo Kristovo panstvo #1410 12.03-2017
29. Ježiš vyšší než anjeli Heb 1,4-2,5 evanjelium Epištolové výrokyKristus vyšší než anjeli #979 27.07-2014
30. Ježiš ako človek menší než anjeli Heb 2,5-3,1 evanjelium Epištolové výrokyKristovo človečenstvo Kristus pravý človek #980 03.08-2014
31. Štyri závažné skutočnosti Heb 9,27-28 evanjelium Epištolové výrokyZávažné skutočnosti Smrť Súd Obeť zmierenia Druhý príchod Pána Ježiša #892 29.12-2013
32. Získavajúca viera, ktorá sa ľúbi Pánovi Heb 11,6 evanjelium Epištolové výrokyviera viera v sľuby Božie viera v Božie Slovo #1280 22.05-2016
33. Skutoční pútnici a cudzinci na svete Heb 11,13 evanjelium Epištolové výrokya cudzinci na svete pútnické znaky kresťana SZ očakávali nebo #1170 23.08-2015
34. Naša pevná istota v evanjeliu 2Pet 1,16-21 evanjelium Epištolové výrokyúvod k 2. listu Petra istota spasenia apologetika faktická viera na očitom svedectve zložená viera na Písme založená viera spoľahlivosť Písma #1488 20.08-2017
35. Získanie útechy a istoty v evanjeliu 1Jan 1,8-2,1 evanjelium Epištolové výrokyIstota z evanjelia #877 24.11-2013
36. Vedieť s istotou, že mám večný život (3) – trvanlivosť spasiteľnej viery 1Jan 5,13 evanjelium Epištolové výrokyIstota spasenia trvanlivosť spasiteľnej viery znaky obrátenia odpadnutie nebezpečenstvo odpadnutia #1238 28.02-2016
37. Vedieť s istotou, že mám večný život (2) – prejavy spasiteľnej viery 1Jan 5,13 evanjelium Epištolové výrokyIstota spasenia prejavy spasiteľnej viery znaky obrátenia #1236 21.02-2016
38. Vedieť s istotou, že mám večný život (1) – charakter spasiteľnej viery 1Jan 5,13 evanjelium Epištolové výrokyIstota spasenia charakter spasiteľnej viery #1232 14.02-2016
39. Milosť a pokoj cez Krista Zj 1,4-6 evanjelium Epištolové výrokymilosť pokoj Božie atribúty obmytie krvou #1516 15.10-2017
40. Postava za oponou Zjavenie 1,12-18 evanjelium Epištolové výroky #348 18.10-2009
41. Všetko vidiaci a všemocný Spasiteľ Zj 2,18-29 evanjelium Epištolové výrokyZbor v Tyatíre Jezábeľ učenie ženami na zhromaždení cirkvi nedovolené antinomianizmus povzbudenie #970 06.07-2014
42. Zomierať raz v Pánovi a zomierať raz bez Pána Zj 14,13 evanjelium Epištolové výrokyZomieranie #1065 25.01-2015