Kázané slovo » Tématicky » Nedeľná škola

1. Nedeľná škola - volanie do žatvy a rozlíšenie učiteľa Luk 10,2 #185 08.08-2008
2. Nedeľná škola - rozličná pomoc v žatve Luk 10,2 #186 14.08-2008