Kázané slovo » Tématicky » Novozmluvné udalosti > Etiopský eunuch

1. Duchovná cesta k Pánovi Sk 8,26-39 evanjelium #407 21.02-2010