Kázané slovo » Tématicky » O cirkvi

Cirkev a jej vyjadrenie v cirkevnom zbore. Kristus dal seba za cirkev a predsa koľkí si ju cenia podľa Jeho srdca? Kristus sľúbil budovať cirkev a predsa koľkí priložia ruku k dielu budovania miestnych zborov? Hneď druhý príkaz po krste po obrátení, pre každého skutočného učeníka Pána Ježiša je z celého srdca sa pripojiť do cirkevného zboru, a predsa mnohí nikde nepatria ani roky po obrátení ako riadni členovia so všetkými povinnosťami a privilégiami čo sú v Písme. Tieto vyučovania postupne ukazujú z Písma, čo je cirkev, aké miesto má v Božích očiach, prečo sa oddať do riadneho zborového členstva cirkevného zboru, aké zodpovednosti a privilégiá to prináša, prečo je dôležité pre zbor byť konfesionálny, a tiež sa načrtne ako má byť cirkevný zbor spravovaný, cirkevná disicplína v zbore uskutočňovaná a život v tele cirkevného zboru praktizovaný. Ak srdce vyznávača Krista po týchto vyučovaniach ostáva nepohnuté a ďalej spokojné bez zboru, je málo nádeje, že takéto srdce naozaj cení Pánove veci.


1. (1) Primát cirkvi 1Tim 3,14-15 H #572 24.09-2011
2. (2) Oddanie sa cirkvi Sk 2,42 H #573 24.09-2011
3. (3) Zodpovednosti členov 1Kor 14,40 H #574 24.09-2011
4. (4) Dôležitosť byť konfesionálny 1Tim 6,13 H #575 24.09-2011
5. (5) Spravovanie cirkvi 1. časť Ef 1,22-23 H #576 25.09-2011
6. (6) Spravovanie cirkvi 2. časť Heb 13,17 H #577 25.09-2011
7. (7) Cirkevná disciplína Mat 18,17 H #578 25.09-2011
8. (8) Život v tele cirkvi Ef 4,25 H #579 25.09-2011