Kázané slovo » Tématicky » O práci

Práca a majetok. Má kresťan zmysluplne pracovať? Ako robiť bežnú a sekulárnu prácu s naplnením ako súčasť kresťanského života? Ako byť spokojný v svojom bežnom povolaní? Ako sa správať v práci? Je to duchovné povolanie? Ako zosúladiť s duchovnými službami a túžbami? Vyučovania poskytujú mnoho posilnenia a biblickú perspektívu. Niekedy poopraviť si postoj na viac biblický môže nesmierne pomôcť k spokojnosti.


1. Biblický pohľad na prácu a majetok v Starej zmluve Gen 2,1-16 zamestnanie práca pozemské bohatstvo majetok #794 25.05-2013
2. Biblický pohľad na prácu a majetok v Novej zmluve 2Tes 3,6-14 zamestnanie civilná práca pozemské bohatstvo majetok #795 25.05-2013
3. Princípy týkajúcu sa majetku a práce (1. časť) Luk 12,15-21 zamestnanie civilná práca pozemské bohatstvo majetok #792 25.05-2013
4. Princípy týkajúcu sa majetku a práce (2. časť) 1Kor 10,31 zamestnanie civilná práca pozemské bohatstvo majetok #793 25.05-2013
5. Princípy týkajúcu sa majetku a práce (3. časť) Tit 2,9-10 zamestnanie civilná práca pozemské bohatstvo majetok #789 26.05-2013