Kázané slovo » Tématicky » Ovocie Ducha

Ovocie Ducha je obľúbenou časťou listu Galatským. Vyučovania jedno za druhým otvárajú pomerne podrobne jednotlivé ovocia, ktoré majú byť prítomné a rozhojňované mocou Svätého Ducha v živote veriacich.


1. Ovocie Ducha je láska Galatským 5,22 List Galatským #9 25.01-2007
2. Ovocie Ducha je radosť Galatským 5,22 List Galatským #8 01.02-2007
3. Ovocie Ducha je pokoj Galatským 5,22 List Galatským #7 08.02-2007
4. Ovocie Ducha je zhovievavosť Galatským 5,22 List Galatským #6 15.02-2007
5. Ovocie Ducha je nežnosť (dobrota) Galatským 5,22 List Galatským #5 23.02-2007
6. Ovocie Ducha je dobrotivosť Galatským 5,22 List Galatským #4 16.03-2007
7. Ovocie Ducha je vernosť Galatským 5,22 List Galatským #3 23.03-2007
8. Ovocie Ducha je krotkosť Galatským 5,22 List Galatským #2 06.04-2007