Kázané slovo » Tématicky » Podobenstvá > Bezbožný sudca a vdova

1. Vytrvalosť v modlitbe (neuplný záznam) Luk 18,1-8 evanjelium H #253 01.03-2009
2. Neodbytné hľadanie Pána v modlitbe Luk 18,1-8 evanjelium podobenstvo o vdove a bezbožnom sudcovi prosba hľadanie #1270 08.05-2016