Kázané slovo » Tématicky » Podobenstvá > Deti

1. Neuspokojiteľní ľudia Luk 7,30-35 evanjelium nepresvedčiteľnosť neuspokojiteľnosť služba Jána Krstiteľa služba Pána Ježiša hľadanie chýb #1391 29.01-2017