Kázané slovo » Evanjelizačné » Podobenstvá

1. Malé začiatky, no veľké konce Luk 13,18-21 evanjelium Podobenstvákráľovstvo Božie cesta do Jeruzalema horčičné semiačko kvas #1519 29.10-2017
2. Opatrnosť naproti večnosti Luk 16,1-18 evanjelium Podobenstváopatrný sluha zvažovanie budúcnosti použitie života pre Pána #1484 06.08-2017
3. Kristovo slovo je hodné počúvania, zvestovania a prijatia Mk 4,21-34 Evanjelium podľa Marka Podobenstvá #472 12.12-2010
4. Otváranie Spasiteľovho učenia v podobenstvách Mk 4,1-20 Evanjelium podľa Marka Podobenstvá #470 05.12-2010
5. Neodbytné hľadanie Pána v modlitbe Luk 18,1-8 evanjelium PodobenstváBezbožný sudca a vdovapodobenstvo o vdove a bezbožnom sudcovi prosba hľadanie #1270 08.05-2016
6. Vytrvalosť v modlitbe (neuplný záznam) Luk 18,1-8 evanjelium PodobenstváBezbožný sudca a vdova H #253 01.03-2009
7. Správanie sa rozumne s ohľadom na večnosť Luk 16,28 evanjelium PodobenstváBoháč a Lazar #243 22.02-2009
8. Neuspokojiteľní ľudia Luk 7,30-35 evanjelium PodobenstváDetinepresvedčiteľnosť neuspokojiteľnosť služba Jána Krstiteľa služba Pána Ježiša hľadanie chýb #1391 29.01-2017
9. Poznám prekvapujúce odpustenie? Mat 18,28-35 evanjelium PodobenstváDlžník a kráľPodobenstvo dlžníkovi a kráľovi Odpustenie v osobnom živote #1014 05.10-2014
10. Prekvapujúce odpustenie Mat 18,23-27 evanjelium PodobenstváDlžník a kráľPodobenstvo dlžníkovi a kráľovi Odpustenie #1012 28.09-2014
11. Zobrať vážne Kristove Slová Mat 7,24-27 evanjelium PodobenstváDvaja staviteliaPodobenstvo o dvoch staviteľoch ísť hlboko #1168 09.08-2015
12. Podobenstvo o dvoch synoch Mat 21,28-32 evanjelium PodobenstváDvaja synoviapodobenstvo o dvoch synoch hovorenie a činenie pokánie úprimnosť #1453 04.06-2017
13. Podobenstvo o dvoch synoch Mat 21,28-32 evanjelium PodobenstváDvaja synovia H #976 13.07-2014
14. Prekvapujúca transakcia Luk 18,9-14 evanjelium PodobenstváFarizej a publikánOspravedlnenie farizej a publikán kto sa ponižuje bude povýšený #881 08.12-2013
15. Prijatie modlitby Luk 18,9-14 evanjelium PodobenstváFarizej a publikán H #254 01.03-2009
16. Rast Božieho kráľovstva Mat 13,31-32 Horčičné zrno PodobenstváHorčičné zrno #361 15.11-2009
17. Ježiš – chlieb života Jan 6,35 evanjelium PodobenstváChlieb životachlieb chlieb života kŕmenie sa vierou #1422 26.03-2017
18. O kúkoli medzi pšenicou Mat 13,24-30 evanjelium PodobenstváKúkoľ a pšenicaKúkoľ medzi pšenicou Prečo Boh stále ponecháva zlo #927 23.03-2014
19. Podobenstvo o márnotratnom synovi Luk 15,11-32 evanjelium PodobenstváMárnotratný synmárnotratný syn H #1274 15.05-2016
20. Prechod zo smrti do života Luk 15,11-24 evanjelium PodobenstváMárnotratný synPokánie Obrátenie návrat k Bohu #807 23.06-2013
21. Márnotratný syn Luk 15,11-32 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn H #173 29.06-2008
22. Syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo Luk 19,10 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn H #134 03.02-2008
23. Návrat marnotratného syna Lukáš 15,11-32 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn #111 07.10-2007
24. Nečakaný Záchranca biednych Luk 10,25-37 evanjelium PodobenstváMilosrdný Samaritánmilosrdný samaritán spasenie nie zo skutkov spasenie z milosti zákonník #1433 16.04-2017
25. Viac než najbližší blížny Luk 10,29 evanjelium PodobenstváMilosrdný Samaritán #232 25.01-2009
26. Upriamenie na večnosť Luk 12,13-21 evanjelium PodobenstváMuž s bohatou úrodoumaterializmus dočasné hodnoty trvalé hodnoty byť bohatý v Bohu večnosť #1362 27.11-2016
27. V čom spočíva ľudský život Lukáš 12,13-21 evanjelium PodobenstváMuž s bohatou úrodou #116 04.11-2007
28. Figovník, čo nenesie ovocie Luk 13,6-9 evanjelium PodobenstváNeplodný figovníkNeplodný figovník náboženský ľudia bez pokánia a obrátenia #1042 07.12-2014
29. Ježiš, dobrý Pastier, ktorý zomiera za ovce Jan 10,11-21 evanjelium PodobenstváPastierJežiš dobrý Pastier láska k ovciam #1469 16.07-2017
30. Prečo prišiel Pastier Jan 10,1-18 evanjelium PodobenstváPastierPrvý príchod prečo prišiel Pán Ježiš #889 22.12-2013
31. Poklad a perla Mat 13,44-46 Poklad a perla PodobenstváPoklad a perla #54 01.10-2006
32. Podobenstvo o prenajatej vinici Luk 20,9-19 evanjelium PodobenstváPrenajatá vinicaPodobenstvo o prenajatej vinici zmýšľanie srdca voči Kristovi zbavenie sa Boha #1130 21.06-2015
33. Volanie robotníkov do kráľovstva Mat 20,1-16 evanjelium PodobenstváRobotníci na viniciPovolanie Príchod ku Kristovi vstupovanie do kráľovstva #813 07.07-2013
34. Charakter pravej milosti Mat 20,15 evanjelium PodobenstváRobotníci na vinici #418 21.03-2010
35. Silný ozbrojenec Luk 11,21-22 evanjelium PodobenstváSilný ozbrojenecdiablove klamstvá silný ozbrojenec #969 29.06-2014
36. Boží záujem o kajúcich hriešnikov Luk 15,1-7 evanjelium PodobenstváStratená ovcaO stratenej ovci Spasiteľ prijíma kajúcich hriešnikov pokánie #1071 08.02-2015
37. Svadobné rúcho rozhoduje Mat 22,9-14 evanjelium PodobenstváSvadba kráľovho synapodobenstvo o kráľovskej svadbe pripočítaná spravodlivosť Krista ospravedlnenie z viery #1247 20.03-2016
38. Kráľovská svadba (2) - svadobné rúcho Mat 22,9-14 evanjelium PodobenstváSvadba kráľovho syna #305 14.06-2009
39. Kráľovská svadba (1) - keď pozvaní neboli hodní Mat 22,1-8 evanjelium PodobenstváSvadba kráľovho syna #302 07.06-2009
40. Koho slovo privedie k spaseniu Luk 8,4-15 evanjelium PodobenstváŠtvoraká pôdaPočúvanie slova štvoraká pôda #867 27.10-2013
41. Ako naložíme so svojimi životmi a talentami? Mat 25,14-30 evanjelium PodobenstváTalentypodobenstvo o talentoch zverené talenty #1209 06.12-2015
42. Bude málo ľudí spasených? Luk 13,22-30 evanjelium PodobenstváTesná bránaTesná brána Nasledovanie Krista usilovanie sa vojsť #1137 05.07-2015
43. Vojdite tesnou bránou Mat 7,13-14 Kázeň na vrchuevanjelium PodobenstváTesná brána a úzka cesta #570 18.09-2011
44. Kristus volá ku pokániu tých, ktorí ešte žijú Luk 13,1–9 evanjelium PodobenstváUschnutý figovník & padnutá veža #204 26.10-2008
45. Je nebo až tak nedostupné? Luk 14,15-24 evanjelium PodobenstváVeľká večeraPodobenstvo o veľkej večeri dostupnosť neba naša zodpovednosť prijať pozvanie #959 08.06-2014
46. Najdôležitejšie povolanie – zostávať v Ježišovi Jan 15,1-10 evanjelium PodobenstváViničvinič vinohradník zostávanie v Kristovi dočasná viera #1425 02.04-2017
47. Podobenstvo o vlečnej sieti Mat 13,47-51 evanjelium PodobenstváVlečná sieťPodobenstvo Vlečná sieť potreba znovuzrodenia posledný súd, oddelenie #1100 12.04-2015
48. Celý Kristus pre celý život Luk 5,36 evanjelium PodobenstváZáplata na staré rúchoSebaspravodlivosťSpasenie bez skutkov #849 15.09-2013
49. Pochopiť potrebu zmierenia sa teraz Luk 12,57-59 evanjelium PodobenstváZmierenie s protivníkom na cestezmierenie s Bohom zmieriť sa s protivníkom na ceste #1336 18.09-2016