Kázané slovo » Tématicky » Podobenstvá > Horčičné zrno

1. Rast Božieho kráľovstva Mat 13,31-32 #361 15.11-2009