Kázané slovo » Tématicky » Podobenstvá > Neplodný figovník

1. Figovník, čo nenesie ovocie Luk 13,6-9 evanjelium #1042 07.12-2014