Kázané slovo » Tématicky » Praktický život v cirkevnom zbore

1. Odpúšťanie si navzájom v zbore Mat 18,15 #593 26.10-2011
2. Služba v Pánovej cirkvi (1) - povolanie a povzbudenie Ezdr 1-5 #609 30.11-2011
3. Služba v Pánovej cirkvi (2) - srdce a spôsob Mat 25 #614 07.12-2011
4. Služba v Pánovej cirkvi (3) - zápas o pokornú službu Jan 13,1-5 #615 14.12-2011
5. Služba v Pánovej cirkvi (4) - duch služby Jan 4,31-38 #618 21.12-2011