Kázané slovo » Tématicky » Spravovanie času

1. Krátkosť času života a potreba ho dobre spravovať 1Pet 4,2 #557 27.07-2011
2. Týždenné rozvrhnutie času života 2Kor 5,11-15 #561 31.08-2011
3. Osobné denné stíšenia Žalm 1,2-3 Stíšenie prakticky stíšenia kŕmenie sa Slovom dávanie, čo Bohu patrí neveriaci majú mať stíšenia deti majú mať stíšenia #582 05.10-2011
4. Rodinné stíšenia Žalm 78,5-8 #634 08.02-2012