Kázané slovo » Tématicky » Stretnutia s Ježišom > Natanael

1. Natanael rozpoznáva svojho Spasiteľa Jan 1,44-52 evanjelium Natanael pochybnosti identita Mesiáša Kráľ Syn Boží odovzdanie sa vševedúcnosť Ježiša Jákobov rebrík Ježiš cesta do neba #1507 01.10-2017