Kázané slovo » Evanjelizačné » Stretnutia s Ježišom

1. Naša odpoveď na narodenie Spasiteľa z panny Mat 2,1-12 evanjelium Stretnutia s JežišomMudrci od východuuctievanie Spasiteľa mudrci od východu #1215 27.12-2015
2. Milosrdný Lekár pre hriešnikov Mat 9,9-13 evanjelium Stretnutia s JežišomMatúšobrátenie Matúša Milosrdenstvo a nie obeť pokánie #1265 01.05-2016
3. Tragické nedocenenie svojich privilégií Mat 13,53-58 evanjelium Stretnutia s JežišomZástupyNazaret divy múdrosť privilégia #1496 10.09-2017
4. Keď Ježiš hneď neodpovedá Mat 15,21-28 evanjelium Stretnutia s JežišomKananejská ženakananejská žena hľadanie Pána poníženie sa sebadôležitosť viera v sľuby #1465 02.07-2017
5. Čo sa ešte musí stať, aby som veril Mat 16,1-4 evanjelium Stretnutia s JežišomFarizeovia a saduceovianevera skepticizmus znamenie z neba #1330 04.09-2016
6. Šokujúce zistenie o vzkriesení Mat 22,23-33 evanjelium Stretnutia s JežišomFarizeovia a saduceoviavzkriesenie saduceji farizeovia večnosť #1395 05.02-2017
7. Prekonanie pochybností prijať evanjelium Luk 1,4 evanjelium Stretnutia s JežišomTeofilos #398 07.02-2010
8. Kristus – túžba Simeona a nás Luk 2,25-35 evanjelium Stretnutia s JežišomSimeonPrvý príchod Krista očakávanie jednotlivo Krista #1048 21.12-2014
9. Rozpoznanie svojho dlhu Luk 7,36-50 evanjelium Stretnutia s JežišomŽena hriešnicadlh #776 21.04-2013
10. Charakter pravého učeníka Luk 9,57-62 evanjelium Stretnutia s JežišomRozliční následovníci #345 11.10-2009
11. Zákonník v potrebe Ježiša Luk 10,25-37 evanjelium Stretnutia s JežišomZákonníkSebaspravodlivosť Milosrdný samaritán #1056 04.01-2015
12. Získanie čiastky, ktorá ostane Luk 10,38-42 evanjelium Stretnutia s JežišomMária a MartaMária a Marta priorita počúvať Spasiteľa #1112 10.05-2015
13. Ako obdržať večný život Luk 18,18-30 evanjelium Stretnutia s JežišomBohatý mládeneccesta spasenia bohatý mládenec povrchné dodržiavanie prikázaní modlárstvo v srdci #1329 28.08-2016
14. V zajatí vlastnej žiadosti Luk 18,23 evanjelium Stretnutia s JežišomBohatý mládenec #414 07.03-2010
15. Beznádejný prípad nájdený Luk 19,1-10 evanjelium Stretnutia s JežišomZacheusobrátenie Zachea colník zvedavosť kto je Ježiš? radosť zo záchrany zmenený život #1457 11.06-2017
16. Cesta Emauzských učeníkov Luk 24,13-35 evanjelium Stretnutia s JežišomEmauzskí učeníciVzkriesenie Cesta emauzských učeníkov Vzkriesenie Krista v SZ Písmach #1096 05.04-2015
17. Natanael rozpoznáva svojho Spasiteľa Jan 1,44-52 evanjelium Stretnutia s JežišomNatanaelNatanael pochybnosti identita Mesiáša Kráľ Syn Boží odovzdanie sa vševedúcnosť Ježiša Jákobov rebrík Ježiš cesta do neba #1507 01.10-2017
18. Spasiteľná milosť je viac Jan 3,1-10 evanjelium Stretnutia s JežišomNikodémBožia všeobecná milosť spasiteľná milosť nové narodenie #1228 31.01-2016
19. Poznanie a naplnenie svojho duchovného smädu Ján 4,1-26 evanjelium Stretnutia s JežišomŽena SamaritánkaPrázdnota Skazenosť večný život #859 06.10-2013
20. Aké uctievanie chce Boh od človeka? Ján 4,20-24 evanjelium Stretnutia s JežišomŽena Samaritánka H #327 02.08-2009
21. Päť svedectiev volajúcich nás prísť k Ježišovi Jan 5,31-47 evanjelium Stretnutia s JežišomZástupyJežišove slová Ján Krstiteľ Ježišove skutky Otcovo slovo svedectvo Písiem #1438 30.04-2017
22. Štyri veľké vytriezvenia Jan 6,22-40 evanjelium Stretnutia s JežišomZástupyobrátenie motív ísť ku Kristovi cesta spasenia jedine vierou výlučnosť Krista pri spasení charakter viery ako osobné priľnutie Mária nepomôže #1345 09.10-2016
23. Dve reptania voči Ježišovi Jan 6,41-58 evanjelium Stretnutia s JežišomZástupychlieb života zostúpenie z neba kŕmenie sa na Kristovi #1349 23.10-2016
24. Porozumenie Spasiteľovej smrti a jej prijatie Jan 12,20-33 evanjelium Stretnutia s JežišomProzelytiPohania chcú vidieť Ježiša keď smrť prináša život porozumenie smrti Spasiteľa čo dosiahla smrť Krista #1292 19.06-2016
25. Kristova láska k učeníkom Jan 13,1 evanjelium Stretnutia s JežišomUčeníciKristova láska k učeníkom #1219 10.01-2016
26. Volanie veriť v Ježiša, že je Boh, ak človek má byť spasený Jan 14,1-14 evanjelium Stretnutia s JežišomUčeníciJežiš je Boh v podstate Prečo viera že Ježiš je Boh je podstatná pre spasenie robiť obrazy Ježiša nepovolené #1017 12.10-2014