Kázané slovo » Evanjelizačné » Výroky Pána Ježiša

1. Kto nájde, stratí, a kto stratí, nájde Mat 10,39 evanjelium Výroky Pána Ježišacena učeníctva nesenie kríža kompromisy #1244 13.03-2016
2. Získanie neba násilím Mat 11,12 evanjelium Výroky Pána JežišaHľadanie spasenia Ján Krstiteľ usilovnosť #898 12.01-2014
3. Volanie k obtiaženým Mat 11,28 evanjelium Výroky Pána JežišaVolanie evanjelia stav v hriechu #846 08.09-2013
4. Skutočné odpočinutie v Kristovi Mat 11,28 evanjelium Výroky Pána Ježiša #434 09.05-2010
5. Čo nás robí špinavými? Mat 15,1-20 evanjelium Výroky Pána Ježišasrdcečo poškvrňuje človeka? hriešna prirodzenosť úplná skazenosť porušenie desatora #1106 26.04-2015
6. Novej zmluvy krv na odpustenie hriechov Mat 26,28 evanjelium Výroky Pána Ježišaodpustenie krv Krista Večera Pánova nová zmluva stará zmluva #1324 21.08-2016
7. Ježiš, Priateľ hriešnikov Luk 15,1-2 evanjelium Výroky Pána Ježiša #395 31.01-2010
8. Pamätajte na Lótovu ženu Luk 17,32 evanjelium Výroky Pána JežišaLótova žena svetáctvo opustenie sveta náhly súd #1508 08.10-2017
9. Čo sa naučiť od detí o vstupe do kráľovstva Luk 18,15-17 evanjelium Výroky Pána JežišaPokiaľ nebudete ako deti lekcie od detí o vstupe do kráľovstva #1075 15.02-2015
10. Prekvapujúci kameň Luk 20,17-18 evanjelium Výroky Pána Ježišauholný kameň Kristus potreba mať Krista Kristus základ života #1297 10.07-2016
11. Čo nespraví a čo spraví človeka Božím dieťaťom Jan 1,13 evanjelium Výroky Pána JežišaZnovuzrodenie Božie znovuzrodenie #1024 26.10-2014
12. Musíte sa znova narodiť Ján 3,7 evanjelium Výroky Pána Ježiša #218 30.11-2008
13. Tak Boh miloval svet Ján 3,16 evanjelium Výroky Pána Ježiša #313 05.07-2009
14. Udivujúce evanjelium Ján 3,16 evanjelium Výroky Pána Ježiša #200 12.10-2008
15. Spoznanie sa bez lásky k Bohu Jan 5,42 evanjelium Výroky Pána JežišaNeláska a jej znaky Znaky lásky k Bohu #799 09.06-2013
16. Hlbšie hľadanie Krista Jan 6,26 evanjelium Výroky Pána JežišaHľadanie Krista #770 07.04-2013
17. Volanie pre žíznivé duše Jan 7,37-38 evanjelium Výroky Pána Ježišaduchovný smäd #967 22.06-2014
18. Ja som Svetlo sveta Jan 8,12 evanjelium Výroky Pána Ježišaja somJa som svetlo sveta svetlo a tma #1179 20.09-2015
19. Vyslobodenie z moci diabla Ján 8,42-44 evanjelium Výroky Pána Ježiša #339 27.09-2009
20. Už len krátky čas je Svetlo s vami Ján 12,35-36 evanjelium Výroky Pána Ježiša #362 22.11-2009
21. Na čo spolieham Ján 14,6 evanjelium Výroky Pána Ježiša H #282 03.05-2009
22. Je dokonané Jan 19,30 evanjelium Výroky Pána Ježišana krížiJedine Kristus Je dokonané #1196 25.10-2015
23. Nevieš, že si biedny a na poľutovanie? Zj 3,14-22 evanjelium Výroky Pána Ježišazbor v Laodicei vlažnosť sebestačnosť #1127 07.06-2015
24. Od sebestačnosti ku spoločenstvu s Kristom Zj 3,14-22 evanjelium Výroky Pána Ježiša #423 28.03-2010