SDG Žilina
Katechizmus pre chlapcov a dievčatá je zostavený podľa baptistickej verzie známeho Westminsterského malého katechizmu. Je mapou, ktorá prevedie cez panorámu základných biblických doktrín. Je vhodný pre mladšie a staršie deti, ale i dospelých záujemcov o spoznanie kresťanského učenia. Pod jednotlivými odpoveďami sa nachádzajú niektoré vybrané odkazy z Biblie. Navyše, katechizmus je rozdelený do tematických okruhov.
SDG Žilina
Spevník Hymny a piesne pre chlapcov a dievčatá je výber niekoľko desiatok piesní vhodných pre vedenie najmenších detí k úctievaniu. Spevník je vhodný pre detské besiedky či rodinné stíšenia. Svojím obsahom reflektuje zborový spevník. Je dostupná i verzia na tlač. Spevník obsahuje výber piesní, ktoré možno deti učiť už od útleho veku. Sú tu najjednoduchšie refrény, krátke detské piesne, ako aj verše jednoduchých hymnických piesní. Pravidelným používaním spevníka sa deti (1) rýchlo naučia piesne, ktoré ich budú nabádať úctivo predstupovať pred Pána Boha, (2) naučia dôležité biblické pravdy na celý svoj život a (3) porozumejú viac uctievaniu vo svojom cirkevnom zbore. Spevník je tematicky členený a ľahko sa v ňom orientuje cez PDF záložky v súbore.