Peter Masters
Autor odhaľuje ničivú a absurdnú stránku ateizmu.Vysvetľuje, akým spôsobom vedú militantní ateisti kampane. Nesmiernu krutosť ateizmu však môžeme dnes vidieť na prehlbujúcich sa problémoch modernej spoločnosti. Nájdete tu pohľad na ateizmus z Božej perspektívy spolu s usmernením, ako uniknúť pred jeho zhubnými následkami.
Peter Masters
Na stránkach tejto brožúry nájdete odpovede na desať najbežnejších argumentov, ktoré sa zvyknú uvádzať na obhajobu spolupráce so skupinami, ktoré popierajú základné biblické pravdy, ak ide napríklad o spoluprácu pri evanjelizácii.
Jim McCarthy
Ako katolík som si kládol otázky vám predkladá dôležité otázky, ktoré je na mieste zvážiť. Zároveň tým, že ponúka odpovede priamo zo Svätých Písem, vysvetľuje, ako môžete mať blízky vzťah s Bohom a poznať Jeho plán pre vás.