Peter Masters
Súčasná doba vykazuje rozsiahlu tendenciu pozývať ľudí k ľahkému rozhodnutiu sa pre Krista a predpokladať, že sa obrátili bez ohľadu na to,či je prítomné svedectvo o práci Ducha. Aby sme sa vyhli iluzórnym, povrchným obráteniam, musíme poznať skutočný charakter obrátenia a znaky, ktoré ho sprevádzajú. Táto brožúrka, ktorá vás prevedie znakmi autentického obrátenia, je určená rovnako tým, čo pochybujú o vlastnom spasení ,ako aj tým, čo slúžia ako duchovní poradcovia.
Albert N. Martin
Známa evanjelizačná brožúra, ktorá v zahraničí poslúžila mnohým. Leták je vhodný tam, kde je nejaké náboženské poňatie kresťanstva, ale formalita, mŕtvota a neposvätený život prezrádza najvážnejší problém.
Peter Jeffery
Je možné byť kresťanom, a pritom nedoceniť, aké je to nádherné. Brožúrka chce pomôcť plnšie porozumieť tomu, čo pre nás Boh vykonal, keď nás zachránil. Je vhodná pre osobné štúdium s rozjímaním, tiež pre spoločné biblické štúdia, či ako prehľadná osnova pre tematické kázania.
John MacArthur
Puritán Thomas Vicent vo svojej knižke Opravdivá kresťanská láska ku Kristovi, ktorý sa nevidí predkladá deväť pokynov, ktoré privedú k vytúženému cieľu.
Peter Masters
Sú mnohí biblicky veriaci kresťania, ktorí sa do žiadnej skutočnej práce pre Pána nezapájajú. Verne sa zúčastňujú bohoslužieb a možno poskytujú aj dosť veľkorysú finančnú podporu, ale robia veľmi málo. Odzrkadľujeme verne zápal a aktivitu ranej cirkvi? Táto brožúrka sa zaoberá jednou z hlavných oblastí, v ktorých často značne zaostávame za štandardami Biblie.
Peter Masters
Keď kresťan neuplatňuje biblické hospodárenie, prichádza o množstvo duchovného požehnania. Autor sa snaží pomôcť kresťanom vstúpiť do plnosti požehnania, ktoré pramení z toho, že sa naplno odovzdáme Pánovi. Každé tvrdenie je založené na Písmach. Nájdete tu aj odpovede na všetky najdôležitejšie otázky týkajúce sa desiatkov.