Peter Masters
Na základe Petrovej výzvy “… oblečte sa do pokory, pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť“ nás brožúra krok za krokom oboznamuje s týmto vzácnym odevom a ukazuje, ako si ho máme prakticky obliekať. Pripomína nám aj veľké sľuby pre poslušných, ako i Božie varovanie pre pyšných. Táto brožúra nás pohne k požehnanému životu.
Jonathan Edwards