Soli Deo Gloria Žilina
Evanjelizačný leták (formát A6) predostiera evanjelium, ktoré je založené na skutočnostiach až tak veľkých ako vzkriesenie či vyliatie Svätého Ducha, mocné priviesť nás skrze Kristovu smrť k pokoju s Bohom a zmeniť ľudské životy. Ukazuje tiež ako prichádza viera a pokánie a pozýva počúvať Božie Slovo. Ak máte záujem rozdávať tieto letáky, radi (podľa aktuálnych možností) vám ich pošleme.
Soli Deo Gloria Žilina
Evanjelizačný leták (formát A6) predostiera evanjelium, ktoré je založené na skutočnostiach až tak veľkých ako vzkriesenie či vyliatie Svätého Ducha, mocné priviesť nás skrze Kristovu smrť k pokoju s Bohom a zmeniť ľudské životy. Ukazuje tiež ako prichádza viera a pokánie a pozýva počúvať Božie Slovo. Ak máte záujem rozdávať tieto letáky, radi (podľa aktuálnych možností) vám ich pošleme.
Peter Masters
Márnosť márností prináša pred nás skúsenosť kráľa Šalamúna, ktorý experimentoval s každým predstaviteľným druhom potešenia a dospel k záveru, že život je nezmyselný a predvídateľný, pokiaľ ľudia nehľadajú a nenájdu Pána Boha a pokiaľ nespoznajú vo svojich životoch Jeho moc a vedenie.
Peter Masters
Ľudia, ktorí sú presvedčení o potrebe obrátenia sa ku Kristovi, často prežívajú ťažkosti pri Jeho hľadaní a nájdení ako Spasiteľa. Táto brožúrka odpovedá na desať problémov, s ktorými sa vážni hľadajúci stretávajú. Nie sú to otázky či pochybnosti o objektívnej viere ako takej, ale prekážky osobného príchodu ku Kristovi vierou. Mnohým hľadajúcim tieto rady pomohli.
Peter Masters
Na Západe ľudia nemali nikdy toľko poznatkov a skúseností vo vede a technológii, ako je tomu dnes. A predsa, nikdy sme o sebe a o tom, prečo myslíme a konáme tak, ako myslíme a konáme, nevedeli tak málo ako dnes. Približne od pätnástich až do takmer tridsiatich rokov života väčšina ľudí prežíva veľmi silné túžby po nezávislosti, ktoré sú niekedy sprevádzané veľkou podozrievavosťou voči všetkému naokolo a silnou náchylnosťou prestať veriť v Boha. Poznáme dôvod pre tieto roky nespokojnosti – roky vzbury? Biblická kniha Prísloví – prameň nadčasovej múdrosti – vysvetľuje boj, ktorý sa odohráva v mysli počas týchto rokov morálnej reakcie.
Peter Masters
Táto brožúrka je určená pre ľudí, ktorí chcú nájsť Pána. Jej autor ukazuje, že nájdenie Boha nie je nejaká nezrozumiteľná záležitosť, pretože existuje presne vymedzená cesta spasenia poskytnutá Bohom a zjavená v Biblii. Odpoveď na toto posolstvo (a len na toto posolstvo) vedie k obráteniu – veľkej zmene v našom vnútri, ktorá nás privádza k poznaniu živého Boha a do vzťahu s Ním. Touto odpoveďou je viera – čo však presne znamená uveriť? Na základe učenia kráľa Šalamúna v knihe Prísloví táto brožúrka ukazuje, aký druh viery nás privedie k nájdeniu Pána.
Charles Haddon Spurgeon
Úryvok z knihy od Charlesa Haddona Spurgeona - Kázne o ženách v Biblii.
Loraine Boettner
Ako je človek spasený? Je to cez kombinované úsilie človeka a Boha alebo platí, že spasenie je celé Hospodinove? Čo učí o tom Arminiánizmus a čo Kalvinizmus? Článok je písaný stručne pomocou porovnávacej tabuľky.
Robert Sheehan
Kniha poukazuje na učenie Biblie, že Boh sa rozhodol vyvoliť si svoj ľud. Zároveň však jasne ukazuje, že človek je zodpovedný za to, aby sa rozhodol slúžiť Bohu. Kniha vám pomôže bližšie porozumieť týmto dvom veľkým pravdám. Prinúti vás, aby ste sa zamysleli nad tým, čomu veríte a prečo.