John Fletcher
Historický dokument (kapitola prebraná z knihy od Petera Mastersa) vykresľuje, ako vážne naši predkovia brali biblický príkaz pripojiť sa k zboru po obrátení a za aké požehnanie a privilégium to pokladali. Kiež Pán vzbudí ducha takejto lásky a oddania sa Pánovi i dnes.
Benjamin Keach
Historický dokument (kapitola prebraná z knihy od Petera Mastersa) vykresľuje, ako vážne naši predkovia brali biblický príkaz pripojiť sa k zboru po obrátení a za aké požehnanie a privilégium to pokladali. Kiež Pán vzbudí ducha takejto lásky a oddania sa Pánovi i dnes.
SDG Žilina
V posledných rokoch sa s postupným objavovaním doktrín známych ako 5 bodov kalvinizmu rozšírila predstava, že reformovaný baptista je kresťan, čo verí na krst veriacich (po obrátení ponorením) a verí v 5 bodov kalvinizmu (kalvinistickú soterilógiu). Cieľom krátkeho príspevku je zbežne načrtnúť v dôrazoch, že byť reformovaným baptistom zahŕňa v sebe byť ďaleko viac.
2. Londýnske Baptistické vyznanie viery (1689) patrí medzi najvernejší súhrn Biblicej pravdy v podobe kréda kedy vytvorené v cirkvi. Ako ovocie viac ako milénia a pol zápasov o Biblickú pravdu a napísané zbožnými predkami vo viere sa stalo nadčasovým vyjadrením a obranou učenia pre Reformované baptistické zbory po celom svete. Nedá sa čítať rýchlo, lebo je tam komprimovaná a precízne a vyvážene podávaná biblická pravda. Tiež je dobré menej čítať a viac premýšľať s otvoreným Písmom v ruke a v modlitbe. Náročnosť jazyku spred 400 rokov je nevýhoda, avšak pre pokorného, pravdu milujúceho čitateľa to nebude neprekonateľná prekážka.