Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
22.04.2007
15:00 Žilina
Učeníci a bratská láska
Ján 13,31-38

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána

Učeníci