Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
29.07.2007
00:00 Žilina
Tri lekcie o večnom živote z Jánovho evanjelia
Ján 17,3

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána