Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
14.09.2014
10:00 Žilina
Postava Antikrista
Dan 11,36-12,4

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Pane, keď čas zlý vládne
2Tes 2
Dan 11,21 - 12,4
Kázeň
Pasáž veršov 36 - 45 je vsunutá medzi Antiocha IV. a druhý príchod Pána Ježiša. O kom hovorí? Prečo tu už nejde o Antiocha, ale ide o Antikrista, postavu, ktorá príde na javisko dejín tesne pred druhým príchodom Spasiteľa? Čo text hovorí o jeho osobe, o jeho propagande a o jeho víťazstvách a nad kým? Aké sú rady pre kresťanov vo svetle toho v súžení, ktoré ich čaká na konci?
Daniel