Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
21.09.2014
10:00 Žilina
Veľké súženie kresťanov
Dan 12,1-4

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 91
Luk 21,5-38
Kázeň Dan 11,33-12,4
Daniel predpovedá veľké súženie. Predsa toto súženie nemôže byť pri páde Jeruzalema, ale pri vláde antikrista, a bude sa týkať cirkvi. Ako naň ukazujú texty z Daniela? Ako naň ukazujú evanjeliá? Aké znamenia budú pred ním? Ako bude vyzerať? S čím počítať a ako sa naň pripraviť?
Daniel