Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
21.09.2014
08:30 Žilina
Obliekanie (1) – opodstatnenie a dôležitosť
Gen 3,21

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Opodstatnenie: Na základe čoho máme opodstatnenie k tejto téme hovoriť a na základe čoho jej máme venovať veľkú pozornosť?
Dôležitosť: Prečo je to dôležité, ba veľmi dôležité pre môj život?
Texty majú pomôcť vidieť, čo Boh k tomu hovorí a vítať to nasledovne: bez predsudkov a s otvoreným srdcom.
Nasleduje 10 závažných dôvodov z Písma.

Obliekanie sa

Praktická svätosť » Obliekanie »