Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
28.09.2014
10:00 Žilina
Koľko ešte, kým príde koniec
Dan 12,5-13

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 140
Všetci veriaci tak ako ich Pán
Mat 24,29-51
Dan 12,1-13
Láska Božia, jak dobrá si
Kázeň
Krátky život – náš údel
Priama reč v najdlhšom proroctve Danielovi skončila a bolo nariadené jeho uchovanie. Dvaja anjeli sa objavujú pri dejisku vízie a dávajú otázku Pánovi, ktorú by sme i my iste radi položili: Koľko ešte to bude trvať, kým príde koniec? Odpoveď je 3,5 času a keď skončí posledné súženie. Daniel chce vedieť viac o konci, a tak sa na to pýta, ale odpoveď je mu odopretá. / (L) Čo sa učíme z toho, že Boh nám všetko nezjavuje? / Predsa však dostáva zjavenie: Neustála prítomnosť zbožných a bezbožných dokonca a hlbšie porozumenie týmto slovám v budúcnosti rozumnými. To sa stalo, keď prišiel Kristus a veľa sme získali. (I) Čo nám v tomto svetle zjavuje číslo 3,5 času? (II) Čo nám zjavuje číslo 1290 dní? (III) Čo nám zjavuje číslo 1335 dní? Veľké pravdy o Božej presnosti v dokonaní časov, ako aj o potrebe našej vytrvalosti.
Daniel