Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
05.10.2014
10:00 Žilina
Kráčanie v ústrety koncu
Dan 12,13

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Môj Spasiteľu všemocný
Jan 11,1-45
2Tim 4
Kázeň Dan 12,13
Svetlo po temnote
Daniel (zrejme niekde na sklonku osemdesiatich rokov života) dostáva poslednú zaznamenanú víziu a odovzdáva kompletnú knihu Daniel Božiemu ľudu. Už pred sebou nemá mnoho práce a tak dostáva jeden príkaz a jeden sľub, s ktorým končí kniha a z tohto téma kázne. (1) Do života kresťana prichádza bod, keď naplní, čo mu bolo určené, a už môže pokojne kráčať k svojmu odchodu z tohto sveta. (a) Aké požehnanie, keď kresťan po vernom životnom zápase od obrátenia môže počuť tieto slová, už viac neostáva veľa urobiť, a naplnil Pánovu vôľu a čoskoro bude povolaný. (b) Aké smutné, ak mnohí celý život ani len nezačnú robiť Božiu vôľu, stále sa nevedia nájsť, upevniť, postaviť za niečo a život prejde a oni s veľkou bolesťou odchádzajú. (c) Nabádanie hľadieť na svoju starobu a pýtať sa, či takto žijúci budem môcť počuť, že nech v pokoji pokračujem z naplneného života k svojmu koncu. (2) Kresťanovo kráčanie ku koncu nie je kráčanie k anihilácii, ani nie k nevedomej existencii duše po vzkriesenie, ani nie číro k hrobu, mimo dianie v Božom pláne histórie. Je to kráčanie ku koncu histórie, o ktorej hovoril Daniel, teda v skutočnosti k historickému koncu sveta, nie len osobnému zomretiu. História Danielovi neunikne, ani ho nikto z nás nepredbehne v deň vzkriesenia. Krásna budúcnosť. (3) Kresťanovo kráčanie ku koncu je kráčanie k svojmu ohromnému údelu, ktorý Boh pripravil. Pán Ježiš to sľubuje. Preto môže s radosťou cez temno smrti vstúpiť do sveta plného požehnania. Neveriaci sa oberá o toto všetko. Veriaci vie, kde kráča a pozná cestu, Krista, po ktorej tam kráča.
Daniel