Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
12.10.2014
08:30 Žilina
Obliekanie (4) – Princíp 1 - zakrývanie nahoty (3)
Gen 3,21

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 1
V. Princíp bližšie kvalifikovaný:
A. Fundamentálny
B. Sám o sebe ešte neúplný zjaviť pre cirkev celú Božiu vôľu pre obliekanie
C. Univerzálne platný pre všetko obliekanie, ale nie nutne uplatňovaný pre každú situáciu a okolnosť, kde Boh na tom netrvá.
a. Situácie a okolnosti, kde sa princíp oprávnene z jeho samotnej podstaty iba čiastočne vzťahuje.
b. Situácie a okolnosti, kde sa musia aplikovať aj ďalšie biblické princípy nadradené tomuto princípu, v rozsahu, pokiaľ je to len nevyhnutné.
Obliekanie sa