Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
16.11.2014
08:30 Žilina
Obliekanie (9) – Princíp 5 - prejavovanie úcty
Rim 13,1-7

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Rim 13,1-7
Téza: Šaty musia byť zvolené tak, že pri ich voľbe a nosení nimi vyjadrujeme dostatočný postoj úcty voči Božiemu poriadku, osobe alebo príležitosti, pri ktorej ich máme oblečené.

I. Prečo prejavovať úctu v obliekaní

II. Kedy prejavovať úctu v obliekaní
1) Keď som v pozícii Bohom zverenej autority a vykonávam ju
2) Keď mám stretnúť Bohom postavenú autoritu/službu/úrad, ktorému zvlášť patrí česť
3) Keď sa mám zúčastniť udalosti, ktorá je Bohom (alebo oprávnene ľuďmi) ctená, oblečiem sa úctivo. Obsahuje dôvody pre úctivé obliekanie sa na zhromaždenia cirkvi.

III. Ako prejavovať úctu v obliekaní - niektoré rady

Záver: Nech sa každý pri výbere šiat a pri obliekaní spýta: Prejavím týmito šatami adekvátnu úctu danému človeku/príležitosti a v konečnom dôsledku Bohu?
Obliekanie sa