Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
23.11.2014
08:30 Žilina
Obliekanie (10) – Princíp 6 - pobožný žiariaci príklad
1Pet 1,14-19

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
1Pet 1,14-19
Téza: Šaty majú byť zvolené tak, aby (a) neverbálne komunikovali posolstvo o Bohu a o našom vzťahu k Nemu. (b) To v sebe zahŕňa, že budú intuitívne u druhých budiť tie pocity a dojmy, aké by v nich budil jazyk, skutok, alebo iný prejav človeka, čo chodí blízko a podľa Boha. (c) Toto musí platiť až na úroveň príkladu, hoci nie uniformity v šatách.

1. Potreba vysokého pohľadu na Boha a nízkeho pohľadu na seba
2. Stručný pohľad na umenie a dary (vrátane prípravy a výberu oblečenia)
3. Uplatnenie - vyjadrovanie pobožnosti v obliekaní z vnútra von cez správne použitie darov
a. Čistota
b. Usporiadanosť
c. Umiernenosť/ decentnosť
d. Zmysluplnosť a premýšľanie
e. Krása a ľúbeznosť
Obliekanie sa