Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
19.08.2007
00:00 Žilina
Privilégium vyznávania hriechov
1Jána 1,9

autoštart
- súbor mp3


Kresťanský život

Osobné stíšenia » Modlitba » Vyznávanie hriechov